JUDr. Daniela KOVÁŘOVÁ

Po absolvování gymnázia vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kde získala titul doktorky práv. Aby se mohla stát advokátkou, pracovala jako advokátní koncipient nejprve v Klatovech a později v Plzni.

V roce 1989 složila advokátní zkoušku a 1.7.1990 si v Plzni otevřela vlastní advokátní praxi zaměřenou na smluvní agendu, rodinné právo a obhajoby v trestních věcech. Od roku 1997 spolupracuje s Českou advokátní komorou, nejprve jako členka Sekce pro advokátní tarif, později jako náhradnicí představenstva ČAK a až do roku 2005 byla předsedkyní Trestní sekce ČAK. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek pro obor trestní právo a obhajoba. V letech 1995 až 1999 pracovala jako vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory a podílela se na vybudování vzdělávacího střediska pro advokáty a advokátní koncipienty. Od května 2008 do ledna 2011 byla ředitelkou Justiční akademie, vzdělávací instituce pro soudce, státní zástupce a další zaměstnance rezortu spravedlnosti. Od května 2009 do července 2011 byla ministryní spravedlnosti ve vládě Jana Fischera. V březnu 2011 se vrátila zpátky do advokacie. Je členkou redakční rady časopisu Státní zastupitelství, nakladatelské rady časopisu Zdravotnictví a právo a vyškolenou mediátorkou.

Od roku 2000 publikuje odborné články a fejetony v právnických časopisech a denním tisku. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. V roce 2008 vydala sbírku fantastických povídek Minutové povídky, v roce 2009 sbírku vztahových povídek „Láskyplné“ povídky a v roce 2010 vydala humorné líčení svých zkušeností v politice nazvané Můj flirt s politikou aneb Příručka pro ministryně. K vydání nyní připracuje další knihy.

Daniela Kovářová je vdaná, s manželem a dvěma dětmi bydlí ve Štěnovicích nedaleko Plzně.