Opatrně s novým "občanem"                                                                                              (Lidové noviny - 13.5.2011)

Ne že by byl současný občanský zákoník geniální právní normou, s jásáním nad novým „občanem“ se však neukvapujme. Nejde o to, že se jej my
právníci budeme muset naučit - koneckonců celý život vyměňujeme stará zákonná ustanovení za nová a vysloužilé technologie a nástroje za
moderní, mobilními telefony počínaje a datovými schránkami konče.

Co si o návrhu myslí praxe? Že je archaický, akademický a zbytečný!
Návrh je akademický, protože je sepisovali teoretici; archaický, neboť se nepochopitelně vrací k terminologii sto let staré, jazyková stylistika jde
zcela proti současným moderním trendům, kterým neodpovídá ani formální zpracování; zbytečný, protože nově upravuje oblasti, jež upravovat
není zapotřebí (například práva spolčovací a nadační), oproti tomu zcela pomíjí nové informační technologie, čímž porušuje staré pravidlo dobrého
manažera (a zdravého rozumu): Co funguje, to neměň. Je koncepčně problematický a mnohdy formulačně zcela nesrozumitelný, čímž vytvoří
obrovské interpretační problémy.  Co pak bude s očekávatelností soudního rozhodnutí? Namísto obecnosti volí řešení stovky konkrétních situací -
když nastane stoprvá, nebude si vědět rady.

Změny ano, ale za jakou cenu
Vedle vyzdvihovaných kladů velebících psa jako zvíře či práva utiskovaných zcela zapadlo objektivní konstatování jazykového a legislativně
technického hlediska zpracovaného Ústavem státu a práva Akademie věd ČR. Podle něho návrh zruší 3479 dosud běžně používaných právních
termínů a namísto nich zavede 3903 termínů nových, pouze 1615 složených právních termínů soukromého práva zanechá v platnosti. Z povrchu
zemského a českého slovníku zmizí výrazy, které si během šedesáti let užívání osvojili i laici a běžně je v zavedených spojeních a významech
používají. A proč má předpis nahrazující tři současné normy mnohem víc paragrafů, odstavců a slov než všechny tři předpisy dohromady?
Nekritizujeme náhodou přebujelost práva a zákony ztrácející obecnou použitelnost?

Ale jděme dále: návrh bez náhrady zrušuje 194 právních předpisů, ale žádný neupravuje a nemění, ačkoli na zrušené právní předpisy bezpochyby
navazují stovky jiných, které bude zapotřebí v důsledku přijetí návrhu novelizovat a měnit. O tom, jak se obrovské změny budou provádět a kdo za
to odpovídá, však návrh cudně mlčí. Závěr hodnocení Ústavu státu a práva zní jasně: jde o nezodpovědné experimentování se společností,
extrémně náročné v oblasti lidských i finančních nákladů, a návrh k přijetí nedoporučuje.

Nic není zadarmo, občanský zákoník zvlášť
Účastnila jsem se rekodifikačních prací, nemohu a nechci své dítko pouze poplivat. Na druhé straně také vím, jak se píší důvodové zprávy a co a
proč obsahují. V té, která doprovází nový občanský zákoník putující do vlády, je věta nezbytná pro ministra financí: Nepředpokládá se finanční
dopad na státní rozpočet. Dovolte bývalé ministryni úsměv plný pochopení - ano, bez této zcela lživé věty nemá zákoník šanci na přijetí vládou a
sněmovnou.  

A že ministerstvo spravedlnosti vyzývá odbornou veřejnost k odpovědné diskusi? Dobrá, má ji mít: Kdo zaplatí nové komentáře a napíše nová
skripta? Kdo zpracuje a za co se pořídí počítačové databáze, sbírky judikatury, pomůcky? Co nás bude stát školení? Kde vezmeme finance na
změnu elektronických aplikací, nastavených na současný systém, názvy, jména paragrafů a institutů? Značné výdaje s přijetím zákona budou mít
téměř všichni: státní úřady, vysoké školy, banky, pojišťovny…Nakonec i malí podnikatelé, jimž třeba návrh mění pojem „sdružení“ na „spolky“, a tak
budou muset přemalovat vývěsní štíty, změnit razítka, vizitky a webové stránky. Otázek spousta a žádné odpovědi. Dodám poslední za sto bodů -
kde vezme nedostatečně financovaná justice dodatečné zdroje na zavedení této novinky? Neměla kdysi rezervy na datové schránky, nemá finance
na elektronické soudnictví, ba dokonce ani na slibované záznamové zařízení do každé jednací síně, chybí jí peníze na asistenty a soudní tajemnice.
Ví ministr financí, že bude muset přispět ze státní kasy na nový zákoník? Hodnocení dopadu regulace na veřejnou správu (takzvanou RIA) tvůrce
návrhu na základě výjimky zpracovat radši nenechal - patrně ví, že by nedopadla kladně. Neměli bychom ji ale naopak v zájmu všech požadovat?

Pojďme si tedy nelhat do vlastní kapsy pusou plnou politických proklamací. Pojďme si na rovinu říct, co chceme, co skutečně potřebujeme a na co
opravdu máme. V dnešní ekonomické situaci více než kdy předtím. A mimochodem - o tom, že pes není věc, ale zvíře, nikdo nepochybuje. Ale co
kočka, krysa, komár či bakterie…?

Daniela Kovářová,
advokátka zabývající se rodinnou problematikou a bývalá ministryně spravedlnosti