Lidský pohled do spravedlivého rozhodování!     (Referát na celoevropské justiční konferenci v Praze - 31.3.2011)

Vážené kolegyně, ctihodní kolegové,

jsem hrdý na úspěchy české justice a její vliv na justici zahraniční i na možnost shrnout při této slavnostní příležitosti základní milníky.

Období kamenných, hliněných a voskových destiček a hieroglyfů, tedy materiálů značně nákladných, nestálých a podléhajících korozi a
změnám tepla česká justice moudře přeskakuje, podobně jako éru záznamu soudních jednání na papyrus (materiál vyráběný ze
stébel šáchoru papírodárného, k čemuž se některá společenství - dříve vznikající, ale prakticky ihned zanikající - uchylují).  

Dvě století před Kristem registrujeme období tzv. pergamenizace – záznamy o rozsudcích jsou uchovávány na kůži mladých zvířat
(telat či ovcí) loužených ve vápenném mléce.

Ještě v období kněžny Libuše, známé to soudkyně a zastánkyně spravedlivého rozhodování, se její výroky a odůvodnění šíří mezi
prostým lidem prostřednictvím ústního podání, které se zejména v ženských ústech ukazuje jako schopné přenosu a uchování včetně
nevídaných a neočekávaných podrobností.

Ve středověku je pergamen nahrazen papírem, u něhož česká i světová justice setrvává po dobu dlouhých čtyř století. Vynález
knihtisku život justice kupodivu nijak významně neovlivňuje. Průmyslová revoluce však již buší na dveře práva a spravedlnosti.

Na konci 19. století zaznamenáváme rozvoj mechanických zařízení schopných přenášet text na papír. Psací stroje jsou testovány a
posléze zaváděny do soudní praxe, převažující význam však stále mají záznamy psané ručně na papír. Zákony jsou vydávány tiskem
v ročenkách nazývaných Sbírky zákonů.

Kolem 70. let 20. století mechanizace pokračuje, psací stroje jsou poháněny elektřinou. K zásadnímu zlomu však dochází v českých
zemích až v 90. letech, kdy justice začíná používat první osobní počítače, byť jen jako luxusní psací stroj. Postupem času – jak česká
ekonomika bohatne a začíná nejprve dohánět a později předhánět ostatní evropské země – hovoří první osvícenci o možnosti podávat
žaloby k soudu elektronicky.

Zásadní přelom znamená pro českou i světovou justici rok 2009 – do zkušebního a později ostrého provozu spouští Česká republika
převratnou novinku, která navždy promění budoucnost – datovou schránku. Již nikdy více papír! Po odstranění drobných dětských
nemocí se datová schránka rozšiřuje do celého světa. Pracovníci justice se slzami v očích děkují tvůrcům a doporučují je na vysoké
státní vyznamenání.

Rok 2012 nachází českou justici v čele moderního komunikačního proudu – automatický přepis mluvené řeči je zdokonalen do té míry,
že konečně umožní absolutní úlevu znaveným prstíkům soudních zapisovatelek. Během dvou let je tento softvér (nahradil zastaralý
termín software) schopen nahradit všechen střední personál. Tisíce administrativních pracovníků jsou uvolněny ze státních služeb a
mohou se věnovat jiným užitečným aktivitám. Hrozba stávky je po úspěšném vyjednávání ministra spravedlnosti zažehnána jejich
plošným propuštěním.

Otrocké každodenní práce v justici nyní vykonávají supervýkonná automatická záznamová zařízení. Justice už nikdy nebude
potřebovat administrativu ani střední aparát. Pokrok totiž nelze zastavit!.

V roce 2015 nastoluje český ministr spravedlnosti dalších patnáct etap elektronizace. Pozorně mu naslouchá celý svět a kopíruje jeho
aktivity krok za krokem. Jeho myšlenky jsou odvážné a průlomové – může vůbec soudce být objektivní? Dlouhodobé výzkumy mu
dávají za pravdu. Krásné obžalované odcházejí od soudu s nižším trestem. Na konci roku 2019 je proto zkušebně testován první
soudní automat, který je schopen vynést rozhodnutí během zlomku vteřiny. Veřejnost vnímá rychlost soudního řízení jako naprosto
zásadní, proto kroky ministra spravedlnosti jednoznačně podporuje.

Dvacátá léta 21. století bývají v historické literatuře popisována jako období stávek soudců. Elektronizaci však již nemůže nic stát v
cestě. Soudní automaty jsou rychlé, levné, efektivní a absolutně spravedlivé. Během následujících let jsou soudci pensionováni a v
případě odporu recyklováni.

Rychlé soudní automaty jsou podporovány sítí elektronických vstupů, zejména non-stop monitoringem všech otevřených i uzavřených
prostor, neboť jen stoprocentní důkazy vedou k bezchybnému rozhodnutí. Jako už tolikrát v minulosti technika předběhla právo. Česká
justice proto generuje balík elektronických zákonů pod heslem „Elektronický slídil není zvědavý, ale nezbytný! Kdo ho nepodporuje, ten
mu škodí.“ S vývojem počítačů klesá jejich velikost i cena. Ministr spravedlnosti ruší soudní poplatky a vyhlašuje akci „Každému občanu
vlastního kapesního soudce!“ Kapesní soudci jsou nabíjeni kinetickou energií svého nositele a implantováni do břišní dutiny při narození.
Konečně stejná spravedlnost pro všechny! Veřejnost ministrovi aplauduje a požaduje svatořečení. Ministerstvo spravedlnosti prodává
soudní budovy a propouští většinu úředníků.

Kolem poloviny století v důsledku monitorování a zaznamenávání všech lidských činností kriminalita prudce klesá. Délka soudních řízení
se zkracuje z několika let na tři nanosekundy. Poprvé v dějinách získává český ministr spravedlnosti Nobelovu cenu za mír.

V roce 2060 je zkušebně testován elektronický ministr spravedlnosti a později těmito automaty nahrazena celá vláda, jejíž členové i s
náměstky páchají hromadnou sebevraždu. Mandatorní výdaje státu klesají na minimum.

Píšeme rok 2080. Jakých převratných změn se budeme moci ještě účastnit? Žijeme v přelomové době! Jsem hrdý na to, jaké novinky
dala světu právě moje vlast. Nejnovější pokusy se dějí pod heslem „Vraťme lidský pohled do spravedlivého rozhodování!“ Uvidíme, co
nám budoucnost přinese.

Děkuji za pozornost.

(Pro zájemce je u východu připraven záznam tohoto referátu na kamenných destičkách odolných vůči všem softvérovým virům.)       JUDr. Daniela Kovářová
       bývalá ministryně spravedlnosti a advokátka specializující se na rodinnou problematiku