Doporučená tabulka pro výpočet výživného na dítě – použitelná pro jedno či dvě děti, protože podle sdělení Českého statistického úřadu má 80% rodičů právě jedno nebo dvě děti. Za základ se bere čistý měsíční příjem bez zohlednění hypoték, leasingů, nájmů apod. Materiál Ministerstva spravedlnosti z května 2010.
Informační materiál Advokátní kanceláře JUDr. Daniely Kovářové
Možné použití tabulky pro více dětí:
1) vychází se z horní hranice rozpětí stanoveného pro starší (nejstarší) dítě
2) tuto hranici lze přiměřeně zvýšit až na 30 až 35%
3) takto zjištěná část příjmu rodiče se rozdělí podle věku a potřeb mezi všechny děti

Příklad: 3 děti ve věku 5, 12 a 18 let. 33% příjmu rodiče lze rozdělit například v poměru 15%, 10% a 8%.

Poznámka: jde o pomocný soudcovský materiál. Soudce jej může, ale nemusí použít při rozhodování.