Potřebujete konzultaci v rodinné oblasti?                     Kontaktujte nás!


Poskytujeme konzultace z oblasti rodinného práva – řešíme problematiku rozvodů, partnerských konfliktů, sporů o nezletilé děti, výživné, styk s rodiči a spory vyplývající z nedorozumění mezi členy rodiny. Vedle právních konzultací poskytujeme také zpracování právních rozborů, smluv a dalších listin, odhad budoucího vývoje situace, psychoterapeutickou podporu a mimosoudní řešení sporů – mediaci.